Skip to content Skip to footer

SPELREGELS

Om deel te mogen nemen aan onze poker toernooien moet je minimaal 21 jaar oud zijn.
Elk toernooi bij Pokerpunt heeft een maximale buy-in van €50. Er gaat 10% gaat naar de werking van de club (materiaal, accommodatie,…) en €1 extra op maandag en donderdag voor de ranking en andere extra prijzen.

Pokerpunt past de poker TDA regels toe. (Poker Tournament Directors Association):

 

1. Toernooileiding

De toernooileiding moet altijd in het belang van het spel handelen. Eerlijkheid van het spel (Fairness of the game) moet hierbij op de eerste plaats komen bij het nemen van beslissingen. Ongebruikelijke omstandigheden kunnen optreden waarbij de eerlijkheid (Fairness of the game) voorrang kan of zal krijgen op de technische regels. De beslissing van de toernooileiding is definitief/bindend.

2. Verantwoordelijkheid van de Spelers
De spelers dienen zelf te controleren of de registratie en stoel toewijzing correct zijn. Spelers dienen hun hand te beschermen, duidelijk te zijn over te nemen acties, de acties aan tafel te volgen, niet voor de beurt een actie te maken, gebruik maken van de juiste terminologie en eventuele gebaren in de eigen beurt, kaarten duidelijk zichtbaar te houden, chip correct opgestapeld te houden, aan tafel te blijven, de dealer attenderen als er een fout wordt gemaakt, het aanvragen van een shotclock, bij transfers zo snel mogelijk naar de andere tafel gaan, één speler per hand regel in acht te nemen, het kennen en toepassen van de regels, het opvolgen van de juiste etiquette en in het algemeen een bijdrage leveren aan het ordelijk verlopen van het toernooi.

3. Officiële Terminologie en Gebaren/Bewegingen

Officiële termen zijn makkelijk te herkennen, onmiskenbare en aloude uitspraken als: bet, raise, call, fold, check, all-in, complete, en pot (alleen bij pot-limit). Regionale termen kunnen ook hiertoe worden gerekend. Daarnaast moeten spelers voorzichtig zijn met het gebruik van gebaren of bewegingen wanneer de actie bij hun ligt; het kloppen op de tafel is een check. Andere termen zijn op eigen risico van de speler, hetgeen kan resulteren in een andere beslissing dan de speler heeft bedoeld. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun intenties duidelijk te maken. Zie regel 2 & 46.

4. Elektronische Apparaten en Communicatiemiddelen

Het is voor spelers niet toegestaan aan de speeltafel te telefoneren. Ring Tones, Muziek, etc. moeten onhoorbaar zijn voor andere spelers. Betting apps en charts mogen niet gebruikt worden terwijl de speler in de hand zit. Andere apparaten zoals fotografische, videografische, en communicatiemiddelen moeten geen verstoring zijn voor zowel spelers, het huis of de algemene regels

5. Officiële Taal

De officiële taal aan de poker tafel is Nederlands.

Spelers Plaatsen, Opbreken en Balanceren van Tafels

6. Juiste Plaatsing van Spelers

Voor toernooien wordt willekeurig voor de stoel en de tafel geloot. Een speler die het toernooi is begonnen op een andere plaats dan op de aan hem toegewezen plaats, maar met het correcte aantal chips, zal worden verplaatst naar de juiste plaats met zijn huidige aantal chips. Het is niet toegestaan om met een andere speler van plaats te wisselen. 

7. Alternates, Late Registratie en Re-Entries
A: Alternates, late registraties en re-entries ontvangen een volledige beginstack. Deze spelers zullen een willekeurige plaats toegewezen krijgen op dezelfde manier zoals nieuwe spelers dat krijgen, met uitzondering van de plek tussen de Small Blind en Button. 

B: In Re-Entry events, als een speler zijn chips mag vervangen door een volledige beginstack, dan zal de oorspronkelijke stack verwijderd worden uit het spel.

8. Bijzondere Voorzieningen

Spelers met speciale behoeften zullen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd, (denk hierbij aan invaliden, rolstoelgebruikers e.d.).

9. Opbreken van Tafels

Wanneer een tafel wordt opgebroken, krijgen de spelers die worden verplaatst door middel van loting een andere plaats toegewezen. Deze spelers kunnen ook op de posities van de grote blind, de kleine blind of de button terechtkomen en zullen de rechten en plichten van die positie op zich nemen. De enige plaats waar de spelers een speelronde moeten overslaan, is als de spelers tussen de kleine blind en de button worden geplaatst.

10. Tafels Balanceren en Ophouden van het Spel

A: Bij het balanceren van tafels in flop en mixed games zal de speler die als volgende aan de beurt is voor de big blind worden verplaatst naar de big blind. Indien dit niet mogelijk is wordt de speler verplaatst naar de eerst beschikbare plaats vóór de big blind. De speler kan echter nooit op de small blind binnen komen. Bij Seven Card Stud toernooien worden spelers verplaatst op positie.

B: Wanneer het spelformat veranderd in mixed games (zoals HORSE), verschuift de Button naar de positie waarna deze toe zou gaan als het Hold’em was gebleven en blijft daar zitten gedurende Seven Card Stud. Een speler die verplaatst wordt gedurende Seven Card Stuf is de de speler die de Big Blind zou zijn als het spel Hold’em was voor die hand. Als het spel terug naar Hold’em gaat start de Button op de plek waar het bleef zitten. 

C: De tafel waarvan een speler wordt verplaatst wordt bepaald door een van te voren bepaalde methode.

D: Indien een tafel drie of meer spelers tekort komt, dan zal het spel ophouden aan desbetreffende tafel(s). In andere vormen van Poker zoals 6-Max en Turbo’s ligt de beslissing bij de Toernooileiding. Toernooileiding kunnen ook afzien van het spel ophouden, en het spel gaat dan gewoon door. Het beleid van de toernooileiding zal als het goed is moeten zorgen voor het goed verlopen van de balancering van tafels.

11. Aantal Spelers aan de Finaletafel

Finaletafels hebben het totaal aantal spelers voor een “volle” tafel plus een speler. Een finaletafel kan nooit meer dan 10 spelers hebben. De finaletafel van een 9-max toernooi start met 10 spelers, van een 8-max toernooi met 9 spelers. In six-handed toernooien, begint de finaletafel met 7 spelers. Deze regel wordt niet toegepast in Heads-Up toernooien.

Potten/Showdown

12. Aanspraak Maken op de Pot. Kaarten Spreken voor zich bij Showdown

Kaarten spreken voor zich. Verbaal aanspraak maken op de pot is niet bindend. Iedere speler die met opzet zijn hand verkeerd benoemt, kan een penalty krijgen. Delers roepen de waarde op van de winnende hand bij de Showdown. Elke speler aan tafel die opmerkt dat er een fout wordt gemaakt bij de showdown, het benoemen van de hand, of het berekenen en toekennen van de pot dient dit direct te melden.

13. Kaarten Openen en Doden van een Winnende Hand

A: Het correct openen van de kaarten is zowel alle kaarten face-up op de tafel leggen als het toestaan van de dealer en spelers de hand te kunnen voorlezen of zien. Met “alle kaarten” bedoelen we beide hole cards in Hold’em en vier hole cards in Omaga en zeven in Seven Card Stud, etc.

B: Bij de showdown moeten spelers hun handen beschermen terwijl ze aan het wachten zijn op het voorlezen van de uitslag van de dealer. Indien een speler zijn hand niet volledig heeft geopend of heeft laten zien en deze ‘mucked’ met het idee dat hij de hand heeft gewonnen, dan is dit op risico van de speler. Indien de kaarten niet meer te identificeren zijn en de toernooileiding beslist dat de hand niet duidelijk is gezien, heeft deze speler geen recht op de pot. De beslissing van de toernooileiding in deze is bindend.

C: Een dealer kan een hand die is geopend en is gezien en welke duidelijk de winnende hand is, niet dood maken.

14. Live Cards bij de Showdown

Het weggooien van niet getoonde kaarten face-down doodt nog niet de hand; spelers kunnen van gedachten veranderen en alsnog de kaarten tonen die 100% dezelfde kaarten waren. Kaarten zijn dood als de dealer ze in de muck heeft gegooid of niet meer te identificeren zijn.

15. Showdown en Onregelmatigheden bij het Weggooien

A: Als een speler één kaart opengooit, die de winnende hand maakt, zou de deler deze speler moeten adviseren alle kaarten te tonen. Als de speler dit weigert, moet de toernooileiding worden ingeschakeld.

B: Als een speler bet, maar daarna zijn kaarten weggooit omdat hij of zij dacht te hebben gewonnen (speler vergeten die nog in het spel zat), houdt de deler de kaarten vast en roept de wedstrijdleiding erbij (Regel 58). Als de kaarten gemucked zijn en niet meer identificeerbaar, dan is de speler gefold en heeft hij of zij geen recht meer op een terugbetaling van de gemaakte bet. Als de kaarten gemucked zijn en de andere speler heeft nog niet gecalled, dan wordt de bet terugbetaald.

16. Kaarten Open bij All-In

Alle kaarten zullen, zonder vertraging, worden opengedraaid wanneer een speler all-in is en alle inzetacties door de andere spelers gedaan zijn. Let op: Alle actieve spelers zijn verplicht hun kaarten open te draaien (een hand kan nooit dood zijn).

17. Non All-In Showdowns en Showdown Volgorde

ABij een showdown zonder all-in; Aan het eind van de laatste inzetronde, moet de speler die de laatste agressieve actie heeft gemaakt als eerste zijn kaarten openen (showdown). Als er tijdens de laatste inzetronde geen inzetten zijn geweest, moet de eerste actieve speler het dichtst bij de button als eerste zijn kaarten openen en zo verder met de klok mee. Bij een all-in situatie moet elke actieve speler zijn hand openen. Bij 7 card stud moet de speler met de hoogste board als eerste zijn kaarten openen. Bij Razz moet de speler met het laagste board zijn kaarten als eerste openen.

B: Een showdown zonder all-in waarbij iedereen behalve één speler muckt zonder de kaarten te openen wordt gewonnen door deze ene speler en hoeft niet zijn of haar kaarten te tonen.

18. Vragen om een Hand te zien.

A: Spelers die niet meer in het bezit zijn van kaarten tijdens de showdown, of deze “facedown” hebben gemucked zonder ze eerst open op tafel te hebben gelegd, verliezen het recht of privilege dat ze hebben om de hand van de tegenstander te mogen zien.

B: Als er sprake is van een river bet, dan heeft elke caller het recht de laatste (gemuckte) hand van de aggressor te zien op verzoek, ervan uitgaande dat de caller zijn eigen hand al wel open op tafel heeft gelegd.

19. Playing the Board

Een speler moet zijn kaarten laten zien als hij de board speelt (playing the board) om aanspraak te maken op de pot.

20. Restfiches (Odd Chips)

Bij alle Hold’em-spelen, in het geval er een restfiche is (split pot), wordt deze toegekend aan de eerste actieve speler die na de button zit. Het restfiche is altijd ter grootte van de laagste denominatie aan tafel.

21. Side Pots

Side Pots worden gescheiden geplaatst van de Main Pot.

22Discussie over een Hand en/of Pot

De uitslag van een geopende hand kan worden gediscussieerd tot de volgende hand begint. (Zie regel 23 voor de definitie van een nieuwe hand.) Het discussiëren over fouten in het berekenen of bij het toekennen van de pot kan plaatsvinden totdat er substantiele actie wordt ondernamen bij de volgende hand. Als een hand eindigt tijdens een pauze, dan kan er een minuut worden gediscussieeerd nadat de pot is toegekend aan iemand.

Algemene Procedures

23. Nieuwe Handen en Nieuwe Limieten

Een nieuw blindlevel wordt pas aangekondigd als de klok op 0 staat. Het nieuwe blindlevel gaat voor de spelers in bij de eerstvolgende hand die zij spelen. Een nieuwe hand begint bij de eerste riffle (dus niet bij de chemmy shuffle), als er gebruik wordt gemaakt van een schudmachine begint de hand met het indrukken van de groene knop.

24. Chip Race

Poker Punt doet niet aan een Chip Race. Bij de chip up zal de chipcount per speler naar boven afgerond worden.

25. Kaarten en Chips Zichtbaar en Telbaar

A: Spelers hebben het recht op goed zicht op de chips van een tegenstander, zodat ze een inschatting kunnen maken van het aantal chips. Alle chips moeten te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn. De toernooileiding adviseert stacks van 20 stuks als standaard te hanteren. Spelers moeten hun hogere waardes te allen tijde goed zichtbaar en onderscheidend op tafel hebben staan.

B: De toernooileiding controleert het aantal aanwezige chips in het spel bij iedereen en kunnen ook chips inwisselen wanneer het hun goeddunkt.

C: Actieve spelers moeten hun kaarten te allen tijde zichtbaar houden.

26. Vervangen van Decks

Kaarten worden alleen vervangen per nieuwe deler, blindlevel of wanneer het huis het aangeeft. Spelers kunnen niet een nieuw deck verzoeken.

27. Re-buys

Spelers mogen geen hand overslaan. Spelers die duidelijk hebben gemaakt een rebuy te willen doen spelen met ‘chips behind’ en moeten de re-buy betalen.

28. Rabbit Hunting

Rabbit hunting is nooit toegestaan.

29. Vragen om de Klok

Als de toernooileiding vindt dat er een redelijke bedenktijd is geweest, dan mag hij of zij om een klok vragen of dit verzoek accepteren van een speler aan tafel. Een speler tegen wie de klok is gevraagd heeft 30 seconden de tijd om te handelen. De laatste vijf seconden zal er een countdown zijn. Als de speler in kwestie niet heeft gehandeld tegen een geplaatste bet dan is de hand dood. Als er geen bet is geplaatst dan is er gechecked. Is er gehandeld op precies 0 seconden dan is de speler in het voordeel. De toernooileiding kan de tijd van de klok te allen tijde aanpassen of andere stappen ondernemen om er voor te zorgen dat er niet onnodig door mensen wordt vertraagd. Zie ook Regel 2 en 70.

Speler Aanwezig / Het Recht op een Hand

30. Bij uw Plaats en Live Handen

Om een Live hand te hebben moeten spelers bij hun plaats zijn wanneer de laatste kaart is gedeeld voor alle spelers die meedoen. Spelers die hierna niet op hun plek zitten mogen niet naar hun kaarten kijken, en de hand wordt gemuckt. De eventuele blinde inzet en ante inzet van deze speler worden afgehouden. Een speler kan niet om de klok vragen indien hij niet bij zijn stoel aanwezig is. “Bij uw plaats” betekent dat de stoel van de speler binnen handbereik moet zijn. Deze regel is niet bedoeld voor actieve spelers om tijdens de hand bij hun stoel te gaan staan, tijdens een hand wordt de speler geacht te blijven zitten. 

31. Actie Tijdens de Hand

De speler met een “live hand” wordt geacht aan tafel te blijven, wanneer er in de hand nog acties kunnen worden gemaakt. Bij het verlaten van de tafel kan de speler niet meer zijn hand beschermen en eventuele acties volgen. Dit kan leiden tot een penalty.

Button/Blinds

32. Dead Button

Het toernooi speelt met een ‘dead button’. Als de Small Blind wordt uitgeschakeld dan is deze plek officieel de Button de volgende hand, maar dan zit daar niemand.

33. Blinden Ontlopen

Spelers die bewust proberen blinde inzetten te ontlopen, tijdens het opbreken van tafels of balanceren van tafels, zullen een penalty krijgen.

34. Button bij Heads-up

Tijdens Heads-up is de speler met de button de small blind en zal deze speler preflop het eerste aan de beurt zijn. Bij alle volgende ronden zal deze speler als laatste aan de beurt zijn. De speler met de big blind krijgt de eerste kaart. Als er van drie naar twee spelers wordt gegaan, dan zijn de blinde inzetten leidend. Een speler kan dus nooit verplicht tweemaal de big blind achter elkaar betalen.

Regels met Delen

35. Misdeals

A: Er is sprake van een misdeal indien:
1. twee of meer boxed cards tijdens de initial deal worden gedeeld.
2. de eerste kaart bij de verkeerde seat is gedeeld.
3. een seat is ingedeeld welke geen recht had op kaarten.
4. een seat die wel recht had op kaarten, niet is ingedeeld.
5. bij Stud de dichte kaarten van een speler door de fout van een dealer zichtbaar zijn geworden.
6. tijdens het delen één van de eerste twee kaarten, of twee andere gesloten kaarten door een fout van de dealer zijn gezien. Een speler op de button kan twee opeenvolgende kaarten gedeeld krijgen.

B: Een speler op de Button kan twee opeenvolgende kaarten gedeeld krijgen.

C: Indien een misdeal is vastgesteld zal er opnieuw worden gedeeld (re-deal). De hand zal exact op dezelfde manier moeten worden gedeeld. De button blijft op dezelfde positie, de limieten blijven hetzelfde, er zullen geen nieuwe spelers aan tafel plaatsnemen, ook zullen spelers die niet aanwezig waren tijdens de misdeal, niet mogen deelnemen aan de re-deal. Voor spelers die een penalty hadden tijdens de misdeal, geldt de re-deal en de misdeal als 1 ronde, niet als 2 ronden.

D: Indien er sprake is van bindende actie kan er geen aanspraak worden gemaakt op een misdeal en zal de hand verder moeten worden gespeeld.

36. Bindende Actie

Bindende actie wordt gedefinieerd als:
A. Iedere twee opeenvolgende acties, waarbij ten minste bij één van de acties chips in de pot zijn gegaan. (b.v. iedere twee acties, behalve bij twee checks of twee folds)

B. Iedere combinatie van drie opeenvolgende acties. (dus drie checks en drie folds achter elkaar is een bindende actie) Zie ook regel 35-D & 44-B

37. Button met te Weinig Kaarten

Een speler op de button met te weinig kaarten moet dit meteen melden. Een button die kaarten mist kan nog steeds kaarten krijgtn, zelfs na een Bindende Actie, tenzij het speltype zelf het niet toe laat. Als de button een handeling maakt met een hand die te weinig kaarten heeft (door te checken of te betten) dan is de hand dood.

38. Branden na Bindende Actie

De brandkaart dient als bescherming voor de kaarten die nog gedeeld moeten worden, niet om de volgorde van kaarten aan te geven. Als er een Bindende Actie plaatsvindt en een hand is dood vanwege het hebben van een verkeerd aantal kaarten, dan wordt de gehele hand gemuckt, en wordt er nog steeds elke straat een kaart gebrand.

39. Vier Kaarten op de Flop

Indien de flop vier kaarten bevat in plaats van de vereiste drie, gezien of ongezien, zal de dealer als eerste de kaarten face down omdraaien en de brush inschakelen. De brush zal willekeurig een kaart kiezen welke als burncard (verbrande kaart) zal worden gebruikt.

Bets en Raises

40. Methoden van Betten: Verbaal en met Chips

A: Bets kunnen gedaan worden door het bedrag mondeling te melden of door het bedrag in chips in één keer te plaatsen over de betting line. Als een speler beide doet dan geld de eerste actie als de bet. Gebeurt dit tegelijk dan geld het bedrag wat de speler duidelijk hoorbaar heeft genoemd. Als er nog steeds onduidelijkheden zijn over de bet dan geeft de toernooileiding de definitieve uitspraak.

B: Het mondeling melden kan door de actie te noemen (call,raise), een specifiek aantal te noemen (duizend) of beide (raise, duizend)

C: Wanneer een speler een specifiek bedrag noemt is dit hetzelfde als zwijgend dit specifieke bedrag over de betting line zetten. Dus het uitspreken van ‘tweehonderd’ is hetzelfde als zwijgend 200 chips naar het midden schuiven.

41. Handelen in de Beurt

A: Spelers moeten bij een bet of raise in hun beurt dit verbaal duidelijk maken of door het schuiven van chips. Deze actie is bindend en de chips in de pot blijven in de pot.

B: Spelers zijn verplicht te wachten met hun actie totdat ze aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld: Speler A zegt ‘Raise’ en speler B fold meteen. Speler B moet hier wachten totdat Speler A de grootte van de Raise heeft benoemd.

42. Verbale Actie en Undercalls

A: Een verbale actie (bijvoorbeeld call of raise) is bindend.

B: Als een speler undercallt (minder callen dan het vereiste bedrag) dient het bedrag te worden aangevuld tot het vereiste bedrag (full call) tegen 1) elke bet heads-up of 2) de eerste bet bij elke straat van een multiwaypot. In alle andere situaties is de beslissing van de toernooileiding bindend. De grote blind is in het geval van deze regel het vereiste call bedrag in de eerste ronde (pre-flop). All-in Buttons verlagen het undercall percentage. De toernooileiding kan echter nog steeds van een undercall een fold maken in sommige situaties die niet hierboven zijn geschetst. Voor underbets en underraises zie regel 43

C: Als twee of meer undercalls achter elkaar plaatsvinden, dan keert het spel terug naar die eerste undercaller die zijn full call moet maken volgens regel 42-B. De toernooileiding zal hierna beslissen hoe de calls van de overige spelers worden behandeld. Deze beslissing is bindend.

43. Incorrecte Bets, Underbets en Underraises

A: Wanneer iemand in Limit of No-Limit Hold’em kleiner opent of raist dan het minimale toegestane bedrag, dan kan dit worden gecorrigeerd als deze fout wordt opgemerkt binnen de ronde/straat waar deze fout plaatsvindt (bij de river is het voor de showdown). Bijvoorbeeld: Bij 100/200 postflop bet speler A 600 en speler B verhoogt naar 1000 (een 200 underraise, want het minimale is 1200). Speler C en D callen, E foldt, en dan merken de spelers de fout op. De bet wordt dan 1200 gemaakt bij alle spelers en dan pas wordt de turn gedraaid. Na de turn, blijft de fout staan en kan deze niet meer gecorrigeerd worden. Voor undercalls zie 42

B: Wanneer in Pot Limit een speler een verkeerde potbet maakt, dan wordt het gecorrigeerd wanneer de bet meer dan de pot bedroeg. Wanneer het te weinig was dan wordt dit gecorrigeerd als het in de ronde wordt opgemerkt.

44. Action Out of Turn (OOT) 

A: Elke actie OOT kan leiden tot een penalty en is bindend zolang de actie van de speler die eigenlijk aan de beurt was niet verandert. Een check, call of fold door de speler die aan de beurt was verandert de OOT actie niet. Als de actie wel verandert door middel van een Raise of bet dan is de OOT niet bindend. Elke bet of raise die de OOT speler heeft gedaan krijgt hij of zij terug en kan weer kiezen uit alle opties. Een OOT fold is altijd bindend.

B: Spelers die door een OOT hun actie hebben gemist zijn zelf verantwoordelijk om dit te melden, mocht het niet zijn opgemerkt. Nadat een andere speler een Bindende Actie heeft gemaakt (Regel 36) dan geld de OOT als bindend. Als de speler die zijn beurt heeft gemist dan pas opmerkt dat hij niet aan de beurt is geweest dan bepaalt de toernooileiding hoe de hand door deze persoon verder wordt gespeeld. 

45. Methoden van Callen

Een geldige call moet voldoen aan:
A: Verbaal aangeven te willen callen.
B: Chips inzetten gelijk aan de call.
C: Een meerwaarde chip inzetten.
D: Zonder te spreken met meerdere chips die gelijk staan aan de bet van de multi-chip regel (Regel 50)

Zonder verbaal aan te geven te callen met een relatief kleine chip (bijv. blinds 2K, 4K. Speler A bet 50K, speler B plaatst non verbaal een chip van 1K) valt buiten de procedures en wordt sterk afgeraden en kan worden bestraft met een penalty (ter inschatting van de toernooileiding) of als een volledige call worden aangemerkt.

46. Methoden van Raisen

Een No-Limit of Pot-Limit moet een geldige Raise voldoen aan:

A: Het volledige bedrag in één vloeiende beweging over de betting lijn plaatsen.
B: Het bedrag mondeling melden vóórdat de chips over de betting lijn worden geplaatst.
C: Een verbale raise uitspreken , het exact te callen bedrag over de betting lijn plaatsten en vervolgens in één vloeiende beweging de raise over de betting lijn plaatsen. Indien er een ander bedrag dan het exact te callen bedrag is geplaatst, maar minder dan de minimale raise, zal dit worden beschouwt als een minimum raise. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om duidelijk te zijn over zijn intenties.

47. Raises

A: Een raise moet tenminste/minimaal de grootte hebben van de grootste vorige bet of raise in de huidige ronde. Als een speler een raise doet van vijftig procent (50%) of meer dan de vorige inzet, maar minder dan de minimaal vereiste raise, zal hij verplicht zijn om deze aan te vullen tot een volledige minimumraise. Als het minder is dan 50% dan wordt het gezien als een call tenzij de speler eerst hardop raise heeft gesproken of all-in is. Dit geld ook voor de verbale raise of de chips over de betting lijn plaatsen. Voorbeeld: Speler A opent naar 1000, waarna speler B “1400” roept/1400 naar over de betting lijn plaatst. Dit is nog steeds een call tenzij speler B ook Raise hardop heeft gezegd.

B: Zonder verdere verduidelijking is het bedrag wat na “Raise” wordt uitgesproken de totale bet. Voorbeeld: Speler A opent naar 2000, waarna speler B “Raise, 8000” roept. Dan raist hij van 2000 naar 8000 (en dus niet naar 10.000 zonder verdere informatie)

48. Heropenen van de Bet

Wanneer een speler of spelers all-in is/zijn in No-Limit en Pot Limit waarbij de waarde minder is dan een volle bet of minimum raise, dan wordt het betten niet heropend voor de spelers die al eerder een keuze hebben gemaakt (en mogen dus alleen callen). 

49. Meerwaarde Chip

Indien er na een bet of een blind een meerwaarde chip wordt geplaatst zonder dat er mondeling is aangegeven te willen raisen, zal dit als een call worden beschouwd. Indien men wil raisen met een meerwaardechip, dient men dit te hebben geannonceerd vóórdat de chip het tafeloppervlak raakt. Als een raise is uitgesproken zonder het bedrag te hebben genoemd is de raise gelijk aan de waarde van de meerwaardechip. Indien er geen bet is geweest en er wordt door een speler een meerwaarde chip geplaatst, dan is de bet gelijk aan de waarde van de meerwaardechip.

50. Inzetten van Meerdere Chips

A: Wanneer er een bet is gedaan en er worden meerdere chips van dezelfde denominatie door een volgende speler in de pot geplaatst zonder dat er door deze speler “raise” is geannonceerd, zal dit een call zijn indien het bedrag dat overblijft als er één chip wordt afgetrokken van het totaal minder is dan benodigd voor een call.
Bijvoorbeeld: Preflop, de blinden zijn 200-400, speler A raised naar 1100 (een raise van 700) speler B gooit, zonder iets te zeggen, twee chips van 1000 in de pot. Als er nu één chip van 1000 wordt weggelaten, dan is het overgebleven bedrag 1000 (dus minder dan de 1100 om te callen), het is dus een call en geen raise.

B: Indien het bedrag dat overblijft als er één chip wordt afgetrokken groter is dan benodigd voor een call dan gaat de 50% regel in werking (Regel 47). Als het de spelers zijn/haar laatste chips betreft dan is hij of zij all-in of het klopt volgens de 50% of niet.

51. Nog Niet Verzamelde Chips voor de Pot

A: Als een speler wordt geconfronteerd met een raise terwijl er chips van een voorgaande bet nog niet zijn verzameld voor de pot door de dealer dan kan dit verwarring scheppen. In dit geval wordt van de speler verwacht zijn actie verbaal kenbaar te maken voordat er nieuwe chips worden ingezet.

B: Wanneer een speler wordt geconfronteerd met een raise, en duidelijk een deel van zijn chips terug haalt om met (gepaste of andere) chips te callen, dan is dit bindend voor een call of een raise. De speler mag de oorspronkelijke chips niet terug leggen en vervolgens folden.

52. Aantal Toegestane Raises

Er is geen limiet aan het aantal raises in No-Limit en Pot-Limit toernooien. In limit toernooien is er een limiet aan het aantal raises, totdat er twee spelers zijn overgebleven (heads-up). Het huis heeft hier soms eigen regels voor die altijd gelden.

53. Verantwoordelijkheid van de Actie

Het pokerspel vereist dat de speler continu alert is. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen actie(s) ongeacht welke informatie door de dealer of door andere spelers is verschaft. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om het te callen bedrag zelf te controleren. Als een speler verzoekt om een chipcount, maar deze wordt door de dealer of gast verkeerd geïnformeerd, dan zal hij het bedrag moeten corrigeren tot het juiste bedrag. De caller accepteert hier automatisch dus het correcte bedrag. Dit geldt ook voor all-in situaties. 

54. Potgrootte en Pot-Limit Bets

A: Spelers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de potgrootte in pot-limit toernooien. De dealers worden niet geacht de pot te tellen in Limit en No-Limit toernooien.

B: Een All-in Blind (dus iemand in de Small of Big Blind die minder dan die waarde nog over heeft) heeft geen invloed op het berekenen van de maximale Pot Limit bet. Postflop zijn bets gebaseerd op de werkelijke grootte van de pot.

C: Als een speler “Ik bet de pot” uitspreekt bij een no-limit game is dit geen geldige uitspraak maar het verplicht de speler wel tot het maken van een geldige bet. Deze uitspraak van een speler kan leiden tot een penalty. Wanneer een voorgaande speler een bet heeft geplaatst zal de speler die  “ik bet de pot” uitspreekt een geldige raise moeten maken.

55. Ongeldige Bet Uitspraken

Als een speler geen actie voor zich heeft maar “call” uitspreekt is het een check. Wanneer deze “Raise” uitspreekt moet er in ieder geval een minimum bet worden geplaatst. Een speler die “Check” uitspreekt terwijl hiervoor is gebet, heeft alleen nog de optie om te callen of te folden en mag dus niet meer raisen.

56. String Bets en Raises

Dealers zijn verantwoordelijk voor het benoemen en het ongeldig verklaren van string-bets en ongeldige raises.

57. Niet Standaard & Onduidelijke Bets

Wanneer spelers onofficiële termen gebruiken tijdens het spel is dit voor hun eigen risico. Deze termen kunnen anders geïnterpreteerd worden dan de speler heeft bedoeld. Daarnaast, als een uitgesproken bet technisch gezien meerdere betekenissen kan hebben, dan wordt deze geïnterpreteerd als de meest aannemelijke bet die minder dan de pot is. Bijvoorbeeld als een speler uitspreekt “ik bet 5” als de pot minder dan 5000 is wordt dit geïnterpreteerd als 500. Is de pot groter dan 5000 dan wordt het gezien als een bet van 5000. De pot is hierbij het totaal van het aantal bets die zijn gedaan plus het geld wat al werkelijk in de pot ligt. Zie regel 2,3,40 en 46.

58. Niet Standaard Folds

Tijdens de hand zal een fold altijd bindend zijn ongeacht of er “out of turn” is gefold. Een fold “out of turn” kan een penalty tot gevolg hebben.

59. Acties Vooraf Benoemen

A: Het is niet toegestaan dat spelers hun actie benoemen voordat ze aan de beurt zijn, dit wordt ten strengste afgeraden. Ze kunnen bindend zijn en leiden tot een penalty, dit ter beoordeling van de toernooileiding. Bijvoorbeeld: ” als – dan” zoals “als jij bet dan raise ik.”

B: Als Speler A uitspreekt “Bet” of “Raise” en speler B callt al voordat A het precieze bedrag al heeft laten weten, dan moet de toernooileiding bepalen wat speler B moet callen (optie kan elk mogelijk bedrag worden)

60. Chip Count van de Tegenstander

Spelers hebben het recht op een redelijke inschatting van het aantal chips dat de tegenstander(s) hebben staan (regel 25). Spelers mogen alleen vragen om een exacte chipcount als ze worden geconfronteerd met een all-in bet. De tegenstander is niet verplicht te tellen, indien nodig kan hij dit overlaten aan de dealer of toernooileiding. Regel 53 (Verantwoordelijkheid indien fout) is hier van toepassing alsmede regel 25 (Chips goed zichtbaar)

61. Overbetting met de Bedoeling te Wisselen

Het betten dient nooit gebruikt te worden met het doel om wisselgeld te krijgen. Het meer inzetten dan bedoeld is verwarrend voor de overige spelers aan tafel. Alle chips die non-verbaal worden geplaatst, lopen het risico mee te worden geteld als een inzet. Bijvoorbeeld: Speler A bet 325 en speler B plaatst zonder te spreken 525, met de verwachting 200 terug te krijgen van de dealer. Dit wordt dan aangemerkt als een raise van 650 vanwege de meerdere chips regel (Regel 50)

62. Verborgen Chips bij All-In

Wanneer de speler all-in gaat en er worden na een call verborgen chip(s) gevonden zal de toernooimanager bepalen of deze chip(s) actief deelnemen aan het spel (zie regel 46).
Wanneer deze chips niet actief hebben deelgenomen aan het spel dan:
A. worden de verborgen chip(s) niet uitbetaald wanneer de speler wint
B. spelen de verborgen chip(s) wel wanneer de speler verliest. De toernooimanager zal de chips aan de winnaar geven.

Overig

63. Chips uit het Zicht of bij Verplaatsing

Indien toernooichips niet in een afgesloten sealbag of door het huis geleverde racks zitten, dan mogen spelers hun toernooichips nooit aan de openbaarheid onttrekken. Ze dienen bij het opbreken van tafels direct naar de aan hen toegewezen plaats te gaan, zonder uit het oog van anderen te raken. Spelers die zich hier niet aan houden worden gediskwalificeerd. De chips zullen uit het toernooi worden gehaald..

64. Lost and Found Chips

Lost and Found Chips zullen uit het spel worden gehaald en terugkeren naar de toernooileiding.

65. Perongeluk Gedode/Opengedraaide Hand

A: Spelers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het beschermen van hun hand, inclusief bij de showdown, totdat de winnende hand wordt genoemd. Als de deler perongeluk de hand doodt of dat de hand ‘fouled’ is omdat de hand niet meer te identificeren is, dan heeft de speler geen recht op een teruggave van de bets/ zijn deel van de pot. 

B: Als een hand ‘fouled’ is maar nog te identificeren, dan blijft de hand in het spel, ook al zijn er eventueel kaarten omgedraaid.

66. Dode Handen en Mucken in Stud

Wanneer een speler in Stud de open kaarten oppakt tijdens zijn beurt, dan is de hand dood. Een hand wordt in Stud gemuckt door de open kaarten dicht te draaien en alle kaarten dus face down naar het midden te schuiven.

Etiquette & Penalties

67. Het niet Openbaar maken van je Hand

Het is de verantwoording van spelers om de andere spelers in het toernooi te allen tijde te beschermen. Het is dan ook niet toegestaan dat spelers, ongeacht of ze in de hand zitten of niet:
1. Onthullingen te doen over een levende hand of over een hand die is gefold.
2. Spelers adviezen te geven over het spel of het spel van een speler te bekritiseren.
3. Handen te lezen welke nog niet tot een showdown zijn gekomen.
Deze regel verbiedt het laten zien van een hand, het bespreken van een strategie met een andere speler, een toeschouwer of adviseur. 

68. Kaarten Laten Zien en Correct Folden

Een speler die zijn kaarten laat zien terwijl de hand nog bezig is, kan een penalty krijgen. De hand van deze speler zal echter niet dood worden verklaard. Wanneer een speler een hand opgeeft (fold) wordt deze speler geacht dit te doen door de kaarten laag te houden, en niet opzettelijk omhoog gooien (helicopteren). De straf gaat in aan einde van de hand. Zie ook Regel 66

69. Ethisch Spel

Poker is een spel dat individueel wordt gespeeld. Soft play zal resulteren in een penalty (straf), wat zou kunnen inhouden dat een speler wordt gediskwalificeerd en al zijn chips kwijtraakt. Chip dumping en/of iedere andere vorm van samenspel zal resulteren in een diskwalificatie.

70. Overtreding van Poker Etiquette

Het overtreden van pokeretiquetten zal worden bestraft met acties besproken in Regel 71. Voorbeelden hiervan zijn: Het ophouden van het spel, onnodig andermans chips, kaarten of lichaam aanraken, regelmatig voor zijn/haar beurt gaan, en buitensporig praten. 

71. Waarschuwingen, Penalties en Diskwalificaties

A: Acties die kunnen worden gebruikt wanneer spelers regels overtreden zijn onder andere mondelinge waarschuwingen, het missen van één hand, meerdere handen of meerdere rondes, en diskwalificatie. Een gemiste ronde penalty wordt als volgt afgehandeld: De overtredende speler zal één hand missen, vermenigvuldigt met het aantal spelers aan tafel, inclusief de speler die de penalty heeft gekregen vermenigvuldigt met het aantal rondes welke de overtreder heeft opgelegd gekregen.

B: Een penalty mag worden gegeven bij het overtreden van Poker Etiquette (Regel 70). Voorbeelden hiervan zijn het laten zien van de kaarten terwijl er nog actie mogelijk is, het gooien van kaarten, en het overtreden van ‘een speler mag alleen zijn eigen hand spelen’ (Regel 67). Een penalty zal worden gegeven als er sprake is van onder andere soft play, storend gedrag, vals spel of fraude. Het checken van de nuts wanneer je de laatste bent om te handelen is niet automatisch soft play. De toernooileiding kan in dit geval een passende oplossing geven en die beslissing is bindend.

C: Tijdens de penalty is de speler die de straf ondergaat, verplicht weg te blijven van de speeltafels. Kaarten zullen worden gedeeld aan de seat van de desbetreffende speler en blinds en antes zullen ook geplaatst worden. De hand van de speler is dood nadat de hole cards zijn gedeeld.

D: Chips van een gediskwalificeerde speler zullen uit het toernooi worden gehaald. 

 
 
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this